Дизайн и отпечатване на брошури, книги


Агенция Protos има 17-годишен опит в издателската дейност. При нас е затворен целият издателски цикъл – от написване на съдържанието, през дизайн и оформление, до отпечатване и разпространение на книги, списания, брошури и други печатни материали.

Сред клиентите ни са били:
Sony - с продуктови каталози и брошури
Reuters - с календари
Novo Nordisk – с книги и обучителни материали

Издатели сме на книгата-албум на Петя Колчева “В сянката на Еверест”

Издаваме и четири специализирани медицински списания – МД, Доктор Д, Kардио Д и Клуб Д
Агенция Protos
ул. "Осогово" 60
София 1303
тел/факс: 822 04 18
e-mail: office@protos.bg

карта